Categories
Articole Internaţional Legislaţie internaţională Social Ştiri

CEDO. Cauza Bocu împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Bocu împotriva României.

Reclamantul susţine că nu beneficia de o cale legală în dreptul intern pentru a obţine recunoaşterea în justiţie a faptului că nu este tatăl lui B.A.M., deşi expertiza medico – legală care a putut fi realizată în 2013 cu consimţământul fiului său prezumtiv, devenit major, a exclus clar paternitatea acestuia.

Guvernul contestă argumentul reclamantului. Conform acestuia, refuzul de a autoriza redeschiderea procedurii era motivat de preocuparea de a asigura respectarea securităţii juridice.

CEDO a reţinut că, prin respingerea cererii de redeschidere a procedurii de stabilire a paternităţii copilului născut în afara căsătoriei, deşi toate persoanele în cauză păreau să fie de acord cu stabilirea adevărului biologic privind filiaţia lui B.A.M. devenit major, pe baza unei probe ştiinţifice, inaccesibilă la data acţiunii în stabilirea paternităţii, autorităţile naţionale nu au păstrat justul echilibru între interesele prezente.

Prin urmare, în speţă a fost încălcat art. 8 din Convenţie cu privire la dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie.