Tag: familie

 • Unele familii și persoane singure beneficiază de ajutoare de urgență!

  Unele familii și persoane singure beneficiază de ajutoare de urgență. Potrivit Hotărârii nr. 497/2024 se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.327.900 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pe anul 2024.

 • Mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin

  În perioada 2021 – 2027, mamele aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de măsuri de sprijin în valoare totală de peste 446 de milioane de euro, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 și Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

 • Condiţiile acordării majorării personalului MAI

  Personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de…

 • CEDO. Cauza Bocu împotriva României

  Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în Cauza Bocu împotriva României. Reclamantul susţine că nu beneficia de o cale legală în dreptul intern pentru a obţine recunoaşterea în justiţie a faptului că nu este tatăl lui B.A.M., deşi expertiza medico – legală care a putut fi realizată în 2013 cu consimţământul fiului său prezumtiv,…

 • Persoanele defavorizate pot beneficia de ajutoare alimentare!

  Legea nr. 28/2021 a aprobat aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

 • Se recomandă sprijinirea în mod coordonat la nivelul UE a acţiunilor educative în familie

  Camera Deputaţilor recomandă coroborarea Strategiei Uniunii Europene pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor cu strategiile şi normele europene privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, acţiune în care parlamentele naţionale şi-ar putea aduce contribuţia în dezvoltarea unor cadre legislative naţionale armonizate.

 • Drepturi economice pentru locuitorii din Apuseni. Ce avantaje oferă CARNETUL DE MOȚ?

  Țara Moților este, fără îndoială, un tărâm de basm, de legendă. E un loc în care istoriile fermecătoare și tradițiile ancestrale se află la ele acasă. Țara Moților (ori „Țara de Piatră”) este un ținut al munților și al pădurilor nesfârșite, unde și-au aflat adăpostul, odinioară, căpeteniile Răscoalei de la 1784-1785.

 • A fost modificată Legea privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

  În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 54 din data de 21 ianuarie 2019, a fost publicat Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. 1. Art. 1 va avea următorul cuprins: Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în…

 • Refuzul unui loc de muncă duce la pierderea venitului minim garantat

  Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, informează, miercuri, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Potrivit sursei citate, începând cu data de 22 octombrie 2018,…

 • Familiile care vor adopta copii vor primi sprijin financiar de a stat

  Multe cupluri aflate în imposibilitatea de a face un copil își pun problema adopției. Viitorii părinți se lovesc de birocrația foarte complicată dar și de insuficiențele materiale. Drmul este lung și anevoios, costurile pe măsură, iar cei care au de gând să înfieze totuși un copil trebuie să se înarmeze cu răbdare. Un proiect de…