Categories
Articole Salarizare

ÎCCJ. Cumularea sporurilor acordate funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept.

Obiectul sesizării are în vedere dacă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018 rezultă că, pentru aceeaşi muncă prestată, se poate cumula majorarea de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiaşi funcţionari peste programul normal de lucrul.”

În practica judiciară, într-o primă orientare, s-a apreciat că pentru aceeaşi muncă prestată de un funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se poate acorda o singură majorare de 75% din baza de calcul, fără cumularea cu alte drepturi aferente muncii suplimentare prestate de acelaşi funcţionar peste programul normal de lucru, întrucât şi munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se încadrează în noţiunea mai amplă de activitate desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, la fel ca munca prestată în cadrul schimbului normal de lucru.

Într-o a doua orientare s-a considerat că pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează funcţionarul public va beneficia de majorarea salarială de 75% din baza de calcul, potrivit art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, precum şi de drepturile acordate de art. IV alin. (1) din Legea nr. 79/2018, anume compensare cu timp liber corespunzător sau, în lipsă, o nouă majorare salarială cu 75%, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

Conform Deciziei nr. 65/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 37/2021, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018 este permisă cumularea majorării de 75% din baza de calcul, acordată pentru activitatea desfăşurată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu drepturile aferente muncii suplimentare prestate de aceiaşi funcţionari peste programul normal de lucru, doar pentru orele efectiv lucrate ce depăşesc durata normală a timpului de lucru potrivit art. 112 din Codul muncii.