Categories
Achiziţii publice Articole Organizare judiciară

Ce procedură trebuie urmată pentru înregistrarea în sistemul electronic de achiziţii publice?

Sistemul electronic de achiziţii publice a luat fiinţă pentru a sprijinii principiul transparenţei, unul dintre cele 7 principii ale cardului legislativ european care reprezinta pilonii sistemului de achiziţii publice în întreaga Uniune Europeana.

SEAP/SICAP este platforma care doreşte să asigure transparenţa în ceea ce priveşte desfăşurarea unei licitaţii publice, a procesului în sine dar şi a procedurilor reglementate de legea în vigoare.

În Monitorul Oficial nr. 857/2020 a fost publicată Decizia nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziţie publică.

Normele stabilesc cadrul tehnic privind asigurarea accesului în SEAP pentru autorităţile de management, organismele intermediare, precum şi organismele cu rol de audit, verificare şi control.

Procedura de înregistrare

În cadrul formularului online ce se deschide în aplicaţie, după completarea informaţiilor solicitate, se va ataşa în secţiunea specială ordinul de numire al reprezentantului legal al organizaţiei semnat electronic cu un certificat electronic calificat emis de un furnizor autorizat de semnătura electronică.

Autentificarea în sistem se va putea realiza numai după descărcarea şi instalarea certificatului digital. Certificatul digital va avea valabilitate 2 ani de la data emiterii sale. Utilizatorul poate descărca şi instala de mai multe ori certificatul digital pe calculatoare diferite.

Fiecare utilizator înregistrat în sistem, după autentificare, va accesa panoul de lucru propriu. Acesta va conţine informaţii generale, informaţii de interes pentru activitatea desfăşurată în sistem şi informaţii utile (manuale, linkuri etc).

Din panoul de lucru se pot transmite solicitări către operatorul SEAP. Solicitările către operatorul SEAP vor putea fi transmise şi în afara sistemului, folosind adresa de e-mail de contact fonduri@e-licitaţie.ro.

Atenţie! Sunt interzise:
a) transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic cu conţinut neadecvat conform legislaţiei în vigoare;
b) transmiterea prin orice mijloc a oricărui document electronic ce conţine viruşi sau orice alte secvenţe de cod sau programe create pentru a întrerupe, defecta sau limita funcţionalitatea oricărei componente hardware sau software sau care pot facilita obţinerea de drepturi suplimentare celor acordate în mod legal de către operatorul SEAP;
c) transmiterea de informaţii necorespunzătoare adevărului, cu prilejul înregistrării sau reînnoirii certificatului digital care atestă înregistrarea în SEAP, în scopul ascunderii unei situaţii care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi dus la refuzul înregistrării sau reînnoirii înregistrării.