Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii

Ce procedură trebuie urmată pentru încadrarea personalului fără concurs în contextul stării de urgenţă?

Având în vedere necesarul de personal în contextul combaterii răspândirii noului virus unele instituţii pot iniţia o procedură fără concurs pentru suplimentarea personalului.

În Monitorul Oficial nr. 228/2020 a fost publicat Ordinul nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.

Se stabileşte că iniţierea procedurii de ocupare a postului vacant fără concurs se aprobă de către ministrul afacerilor interne, pentru posturile din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate acestuia, sau, după caz, de către inspectorul general/similar, pentru posturile vacante din cadrul inspectoratului general/similar şi unităţile subordonate acestuia.

După obţinerea aprobării ocupării postului vacant fără concurs, prin grija structurii care gestionează activitatea de resurse umane a unităţii în care este prevăzut postul vacant, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă, se postează anunţul privind ocuparea postului vacant fără concurs.

Anunţul va conţine:
a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
b) cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, precum şi condiţiile legale şi criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant;
c) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data – limită până la care se pot depune acestea;
d) alte informaţii apreciate ca fiind necesare.

În vederea ocupării posturilor vacante, personalul interesat:
a) depune un dosar al cărui conţinut este stabilit de legislaţia specifică incidentă categoriei de personal cu care este prevăzut a fi ocupat postul vacant şi care se aplică în mod corespunzător;
b) susţine procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective.

Potrivit noutăţilor legislative, în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului, şeful unităţii în care este prevăzut postul vacant desemnează o comisie formată dintr-un număr impar de membri.

Personalul identificat care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile legale şi criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.