Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Fiscalitate Taxe/Impozite

Conturile bancare sub microscopul fiscului. Banii nefiscalizați au devenit… mai greu de tăinuit!

baniNe aflăm într-o epocă în care autoritățile vădesc un interes tot mai clar de a dobândi date amănunțite despre cetățeni iar nivelul tehnologic actual permite acest lucru. Apariția statelor a coincis cu primele încercări reușite de colectare eficientă a birurilor. Orice formațiune statală a fost și este interesată să cunoască numărul potențialilor plătitori de taxe, dar și să afle dacă nu cumva unii dintre contribuabili s-au sustras de la plata unor taxe și impozite.

La început de an aflam, cu titlul de știri din fiscalitate, că la solicitarea organului fiscal central, băncile vor comunica obligatoriu toate rulajele şi soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi, „pentru fiecare persoană fizică sau juridică ce face subiectul solicitării”. Așa reiese din art. 61 al Codului de procedură fiscală!

Mai mult, în fiecare zi instituţiile de credit vor comunica organului fiscal central lista persoanelor care închiriază casete de valori (ori încetarea contractului de închiriere) și lista titularilor persoane fizice, juridice sau entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi. Totodată, vor fi comunicate şi datele de identificare ale persoanelor care deţin drept de semnătură pentru conturile deschise la instituțiile de credit.

La cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorităţi publice centrale şi locale, organul fiscal central va transmite informaţiile referitoare la conturile bancare pe care le-a dobândit, în scopul îndeplinirii de către aceste autorităţi a atribuţiilor legale. Solicitarea şi transmiterea de informaţii se fac prin intermediul unui sistem informatic pus la dispoziţie de către ANAF.

Conform noului Cod de procedură fiscală, persoanele fizice, persoanele juridice și orice ale entități ce sunt obligate să transmită informații către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, trebuie să transmită  informații de această natură și către ANAF, în același timp și-n același format.

 

Noutăți legislative, pentru bănci și nu numai

Anul trecut, în „Monitorul oficial” a fost publicată Procedura de furnizare a informațiilor potrivit art. 61 din Codul de procedură fiscală, aprobată fiind prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3770/2015. Recent, legiuitorul a găsit de cuviință să modifice Ordinul 3770/2015, în favoarea băncilor, prorogând aplicarea unor prevederi!

Astfel a apărut, în „Monitorul oficial” 239/2016, o nouă reglementare. E vorba despre Ordinul 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul 3770/2015.

Mai înainte de-a afla ce noutăți legislative aduce cu sine noua reglementare se impune o precizare. În Procedura de furnizare a informațiilor potrivit art. 61 din Codul de procedură fiscală scrie, negru pe alb, că ANAF pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii vor putea face „upload și download de documente”.

De asemenea, solicitarea de la ANAF va fi transmisă prin portal „sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, semnat electronic”, urmând ca transmiterea rulajelor ori a soldurilor conturilor să se efectueze prin mijlocirea unei „declarații în format PDF cu fișier xml atașat”, prin mijloace de transmitere la distanță. Spre a depune declarația, instituțiile de credit trebuie să posede un certificat digital calificat, conform cerințelor Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

În textul inițial exista prevederea că, prin excepție de la aceste prevederi, până la 31.03.2016, rulajele și conturile deschise, precum și informațiile ori documentele privind operațiunile derulate prin conturile respective pot fi transmise în formatul și-n modalitățile de la data intrării în vigoare a Ordinului 3770/2015. Acum, termenul oferit băncilor spre deplina conformare a fost prelungit cu trei luni, până la 30.06.2016!

Cu ocazia primei transmiteri a datelor în formatul descris anterior, instituțiile de credit vor trebui să comunice și lista care cuprinde titularii – persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, ce dețin conturi deschise la data de 30.06.2016 (până acum era data de 31.03.2016), conturi închise în perioada 1.01.2010-30.06.2016 (fără a conta data deschiderii), dar și datele de identificare ale persoanelor ce dețin drept de semnătură pentru conturi.

Din aceste știri juridice mai putem afla și că trebuie să fie transmisă la ANAF, de către fiecare instituție de credit, o listă a celor ce au închiriat casete de valori, în baza unor contracte valabile la data de 30.06.2016. Până la data de 30.06.2016 informațiile vor putea fi transmise de către instituțiile de credit într-un format simplificat (oferit în mod tranzitoriu de către ANAF).

Nu trebuie să fii cine știe ce prooroc pentru a-ți da seama că momentul în care autoritățile fiscale vor putea cunoaște mult mai ușor situația financiară a fiecărei persoane se apropie grabnic. Unul dintre efecte: executările silite vor fi înlesnite. Dar averile ținute, în taină, „la saltea”? Cândva vor deveni istorie și ele, după ce banii gheață vor fi retrași din uz iar tranzacțiile se vor realiza doar prin mijloace electronice.