Categories
Articole Fiscalitate Învăţământ şi educaţie Piaţa muncii

Vrei să devii consultant fiscal? Află ce trebuie făcut! Examenul se apropie…

txUn proverb din îndepărtatul Albion spune că atunci când povaţa este de folos, n-are importanţă de la cine provine. Ei bine, atunci când vine vorba despre fiscalitate nu-ţi prea poţi permite să faci experimente pe propria piele conform feluritelor poveţe, pentru a afla mai târziu cine furnizează sfaturi bune şi cine nu. Ofertanţi de sfaturi gratuite care duc la consecinţe dramatic de costisitoare găseşti pe toate drumurile.

Dacă, în schimb, ai capacitatea de a naviga cu succes în apele deloc limpezi şi pacifice ale oceanului fiscal şi, mai mult, faci parte din minoritatea celor care spun că “N-am, eu, nevoie de consultanţă fiscală, mă descurc singur, ba îi mai pot ajuta şi pe alţii”, atunci ai putea face un pas înainte. Să treci la profesionişti, devenind sfătuitor cu patalama. Un consultant fiscal! Poate fi o meserie bănoasă, dacă se va duce vestea că sfaturile tale nu dau greş.

 

Noutăţi legislative!

Hotărârea 7/2015 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015 a văzut lumina tiparului în “Monitorul Oficial” nr. 734/2015

Cei care îşi doresc să intre în tagma consultanţilor fiscali trebuie să ştie că examinarea în vederea atribuirii calităţii de consultant fiscal (şi de consultant fiscal asistent) – sesiunea noiembrie 2015 se va desfăşura în Bucureşti, în data de 7 noiembrie.

Unde anume, să se prezinte candidaţii, în Bucureşti? Conform ultimelor ştiri juridice, adresa la care va avea loc examinarea va fi precizată pe pagina web a Camerei Consultanţilor Fiscali, până în 2 noiembrie. Aşa că, în pauzele de la învăţat, candidaţii trebuie să mai scruteze şi site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali… ca mijloc de relaxare!

Este important de ştiut că înscrierile se vor face în perioada 5-26 octombrie 2015, pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro. Dosarele vor fi transmise, prin poştă (cel mai bine cu confirmare de primire) în cadrul acestui interval, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sect. 2, Bucureşti. Examenul va consta, potrivit recentelor noutăţi legislative, într-o probă scrisă, sub forma unui test grilă. Tematica şi bibliografia pentru examen sunt prezentate în anexa 1 la hotărâre.

 

Ce documente trebuie să cuprindă dosarul?

Pe lângă cererea de înscriere la examen (conformă anexei 2), în dosarul de înscriere necesar aspiranţilor la calitatea de consultant fiscal vor trebui să fie incluse şi documentele enumerate în Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent (aprobat prin Hotărârea CCF 7/2014) şi anume CV-ul, diploma de studii superioare (copie legalizată, plus copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui); carnetul de muncă – copie certificată de angajator sau copie legalizată, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale, în cazul profesiilor liberale; o copie de pe actul de identitate, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal (fireşte!), o adeverinţă medicală (de la medicul de familie) şi trei fotografii (2/3 cm).

În vederea atribuirii calităţii de consultant fiscal asistent, în dosarul de înscriere la examen va trebui să existe o cerere de înscriere (conformă anexei 3 la noul act normativ), precum şi documentele prevăzute de către Hotărârea CCF nr. 7/2014 (curriculum vitae; diploma de studii superioare; carnetul de muncă – copie certificată de angajator sau copie legalizată, adeverinţă eliberată de angajator sau adrese eliberate de asociaţiile profesionale, în cazul profesiilor liberale; actul de identitate – copie; certificatul de cazier judiciar; certificatul de cazier fiscal; adeverinţă medicală şi 3 fotografii 2/3 cm).

 

 Ce condiţii li se cer candidaţilor?

Pentru a intra în rândurile consultanţilor fiscali, candidaţii (persoane fizice) trebuie să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic şi să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care cel puţin 3 ani într-una sau în mai multe dintre activităţile următoare: activitatea didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice; elaborarea, avizarea, aprobarea, aplicarea legislaţiei fiscale; elaborarea/aplicarea reglementărilor contabile; activitatea de consultant fiscal asistent; activitatea financiar-contabilă; administrarea fiscală.

După cum reiese din recentele ştiri din contabilitate, cel ce doreşte să devină consultant fiscal trebuie să nu aibă antecedente penale pentru comiterea unor infracţiuni sancţionate de către legile fiscale, financiar-contabile, vamale, care privesc disciplina financiară etc.

Aspirantul la calitatea de consultant fiscal trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi, desigur să fi trecut cu succes de examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Trebuie specificat că, spre deosebire de candidaţii care aspiră să devină consultanţi fiscali, cei care doresc să obţină calitatea de consultant fiscal asistent trebuie să fie doar licenţiaţi ai vreunei instituţii acreditate de învăţământ superior şi să deţină o experienţă profesională de minimum 2 ani.

Nici aici nu vor fi admise candidaturile celor cu antecedente penale legate de săvârşirea unor infracţiuni sancţionate prin legile fiscale, financiar-contabile, vamale, care privesc disciplina financiară etc. Capacitatea deplină de exerciţiu e o condiţie esenţială, precum este şi starea de sănătate care să permită exercitarea profesiei.

După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, cei care-au dobândit această calitate nu pot să-şi desfăşoare activitatea decât sub îndrumarea unui consultant fiscal activ. După un stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate prezenta la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă satisface condiţiile. Pe durata stagiului, consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de către Cameră.

 

Cum ne poate ajuta consultantul fiscal?

Consultanţa fiscală constă în acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, în furnizarea de asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale, dar şi în certificarea acestor declaraţii.

Consultantul fiscal mai poate oferi şi asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă ori a altor acte administrative fiscale, asistenţă şi reprezentare înaintea organelor sau asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul autorităţii jurisdicţionale.

Ai constatat că te-ai rătăcit prin labirintul fiscal? Apelează la un povăţuitor specializat. De ce este o mare nevoie de consultanţi fiscali? Pentru că fiscul te taxează pe tine, prin impozite, dar îţi mai taxează şi greşelile fiscale… prin amenzi. Iar tu nu vrei dublă impozitare, nu-i aşa?!