somajPotrivit unui sondaj, rata șomajului în Uniunea Europeană rămâne peste 8%.

Conform rezultatelor sondajului, 77% dintre participanţi își doresc mai multe acțiuni UE privind abordarea șomajului, iar 69% consideră că eforturile actuale ale UE sunt insuficiente.

Șeful comisiei pentru ocuparea forței de muncă, Thomas Handel, a declarat că “noua inițiativă a Europei ar trebui să se concentreze pe justiție socială și pe diminuarea șomajului și sărăciei. O persoană din patru trăiește sub pragul sărăciei stabilit de către OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), iar șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat. Nivelul crescut de locuri de muncă instabile îi face pe oameni să se îndoiască de angajamentul fondator care promite mai multă prosperitate prin cooperare economică“.

De asemenea, Thomas Handel a cerut liderilor UE să depună eforturi pentru a asigura investiții și locuri de muncă durabile și de calitate superioară.

justitie3
Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, Acordul pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională a fost semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010 și ratificat prin Legea nr. 87/2011. Academia, ca un centru global de excelenţă, urmărește să creeze o abordare interdisciplinară a formării profesionale anticorupţie.

Astfel, proiectul de act normativ propune aprobarea cuantumului contribuţiei Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie (10.000 euro), pentru anul 2016.

procedura-fiscala-580x385
Ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a anunţat că ministerul său lucrează la modificarea Codului de Procedură Fiscală, aceasta după ce mediul de afaceri s-a plâns de-a lungul timpului că abuzurile inspectorilor ANAF fac mult rău economiei.

Pentru antreprenorul din România, un control al ANAF se poate dovedi cel mai negru coşmar. Mai multe articole din legislaţia fiscală sunt interpretabile, în timp ce profesionalismul şi buna intenţie ale unor inspectori ANAF sunt cel puţin discutabile.

“Situaţia are la bază anumite neclarităţi din Codul de procedură fiscală. Acum suntem în proces, alături de alte instituţii ale statului şi alături de mediul de afaceri, citim Codul de procedură fiscală, toate regulile pe care le aplică ANAF, ordinele interne, şi încercăm să dăm o legislaţie clară inspectorilor astfel încât să nu mai ajungă nenumărate procese pe masa procurorilor şi practic să blocheze şi activitatea ANAF, dar şi activitatea procurorilor“, a declarat Anca Dragu.

semndocMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectulul de Lege pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare.

Printre schimbările preconizate prin proiectul de act normativ se numără:
– actualizarea atribuţiilor şi competenţelor Direcţiei Generale de Paşapoarte şi ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în acord cu actele normative în vigoare în materia eliberării paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte în privinţa îndeplinirii funcţiei de Autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de Autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA) şi în materia cooperării cu instituţii similare ale statelor membre UE, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC) şi cu Organizaţia Aviației Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice;
– completarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Paşapoarte cu responsabilităţi în materia stabilirii şi actualizării elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie; ş.a.

De asemenea, mai sunt introduse unele prevederi referitoare la stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din RNEPS şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti.

descărcare (16)Activitatea pe care o desfăşoară un avocat este mai mult decât o profesie. Nu de puţine ori în activitatea acestuia trebuie să fie mai întâi clienţilor psiholog şi prieten şi mai apoi avocat. Însă în activitatea pe care o desfăşoară acesta trebuie să respecte anumite prevederi impuse de Legea nr. 51/1995 republicată în Monitorul Oficial nr. 98/2011, în caz contrar poate fi sancţionat.

Art. 86 din legea menţionată anterior prevede că avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei.

Dispoziţiile de mai sus au făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate soluţionată prin Decizia nr. 394/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 558/2016. Mai mult …

ap-2014-2020.1Vera Jourova, comisarul european pentru Justiție, lucrează la un document împreună cu organizațiile pentru protecția consumatorilor din UE pentru a obliga grupul auto german să acorde despăgubiri clienților săi din Europa, în urma scandalul manipulării emisiilor poluante.

În luna iunie, constructorul auto german a promis că va aloca până la 15,3 miliarde de dolari pentru a-i despăgubi pe cei 475.000 deținători de vehicule diesel marca VW din SUA.

În schimb, grupul auto a respins cererile privind acordarea de despăgubiri celor 8,5 milioane de deținători de vehicule din Europa, unde diferențele legislative față de SUA fac ca șansele unor despăgubiri să fie mult mai mici.

Totuşi, în locul despăgubirilor, constructorul auto a implementat o rezolvare tehnică de remediere a autovehiculelor vizate de scandalul manipulării emisiilor poluante, grupul german apreciind că datorită acestei soluții deținătorii de autovehicule din UE nu vor fi afectați de diminuarea valorii automobilului.

imagesPotrivit legislaţiei şi anume prevederilor instituite în C. de procedură penală, la primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită, trebuie să i se aducă la cunoştinţa inculpatului a invinuirii prin citirea actului de sesizare prin care s-a dispus trimiterea în judecată. Dacă infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată nu este cea de detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile privind recunoaşterea învinuirii.

Aceste dispoziţii prevăzute în art. 374 alin. 4) şi art. 396 alin. 10) C. de procedură penală, care pot fi consultate pe portalele juridice,  au făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

justitie3Raluca Prună, Ministrul Justiției, s-a pronunţat cu privire la persoanele cercetate penal care candidează, că nu se poate reglementa la nivel de legislație bunul simț, dar că modul prin care se poate sancționa acest aspect este votul cetățenilor.

„Persoana care este în cursul unei cercetări penale sau al urmăririi penale și care nu este încă o persoană condamnată este prezumată nevinovată. Acum nu putem reglementa la nivel de legislație bunul simț — faptul că dacă eu mă aflu într-o procedură penală ar fi bine poate să nu mă mai erijez într-un model pentru societate și să mă prezint drept candidat care să conducă cetatea”, a precizat Raluca Prună.

De asemenea, Raluca Prună a făcut precizări despre asigurarea, în perioada următoare, a unui cadru legislativ pentru a se putea confisca produsul infracțiunii.

dosar-documentPotrivit unui proiect lansat în dezbatere de Ministerul Justiției (MJ), arhiva fostului Serviciu Independent pentru Protecție și Anticorupție (SIPA), aflată în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), va fi inventariată de o comisie care își va desfășura activitatea pe o perioadă de 6 luni.

Astfel, comisia ar urma să fie formată din 2 reprezentanți al MJ, 2 reprezentanți ai ANP, un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, un reprezentant al Înaltei Curți de Casație și Justiție și un reprezentant al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Conform actului normativ, comisia va inventaria arhiva, va propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justiției clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, va preda, după declasificare, în baza proceselor-verbale de predare-primire, către ANP, dosarele de personal ale foștilor angajați ai DGPA identificate în arhivă, va preda, către Arhivele Naționale, documentele cu valoare istorică, iar structurii de securitate a Ministerului Justiției îi vor fi predate documentele clasificate și, respectiv, pe cele propuse spre distrugere.

descărcaredftActivitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este una deosebit de complexă şi se referă în primul rând la aspectele economice şi medicale care caracterizează sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Trebuie subliniat faptul că în pregătirea procesului de integrare europeană, sistemul de asigurări sociale de sănătate românesc trebuie modelat adecvat contextului european, necesităţilor naţionale şi posibilităţilor socio-economice. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ca reprezentant major în sistem, a avut proiecte de înfrăţire instituţională precum şi legături de strictă specialitate cu parteneri străini, tocmai pentru a căpăta experienţă şi a asimila compatibilităţi cu alte sisteme de asigurări sociale de sănătate europene.

Din acest motiv în Monitorul Oficial nr. 557/2016 a fost publicată Hotărârea nr. 503/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, care pot fi consultate pe portalele juridice. Mai mult …