Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Astăzi, 1 iulie 2022, intră în vigoare noul regulament îmbunătățit privind roamingul

Astăzi, 1 iulie 2022, intră în vigoare noul regulament îmbunătățit privind roamingul.

Acesta extinde „Roamingul la tarife naționale” până în 2032 – prin intermediul său, călătorii din UE și din SEE pot efectua apeluri, trimite mesaje text și naviga pe internet în străinătate fără taxe suplimentare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări aduse Legii audiovizualului

Legea nr. 190/2022 prevede modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ a fost modificat

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul reglementării imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Regulamentul de funcţionare a Consiliului interinstituţional

Consiliul este constituit conform prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele guvernamentale “StudentInvest” şi “FamilyStart” au fost aprobate

OUG nr. 95/2022 prevede aprobarea programelor guvernamentale de creditare “StudentInvest” şi “FamilyStart”, precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Programul guvernamental de creditare “StudentInvest” are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniţi şi 31 de ani neîmpliniţi, care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene

OUG nr. 97/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Categories
Articole Fiscalitate

Se poate institui un sistem de supraveghere provizoriu pentru respectarea sancţiunilor internaţionale

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale a fost recent modificat de Ordinul nr. 1172/2022.

Categories
Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne

OUG nr. 96/2022 prevede gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Fondurile europene dedicate se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, ale programelor naţionale aprobate prin decizii ale Comisiei Europene şi ale legislaţiei naţionale aplicabile.

Categories
Articole Financiar bancar

Facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În Monitorul Oficial nr. 646/2022 a fost publicată OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, debitorii aflați în dificultate financiară, persoane fizice sau juridice, pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă de până la nouă luni.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a făcut încă un pas important pentru a ajuta statele membre

Comisia Europeană a făcut încă un pas important pentru a ajuta statele membre, autoritățile regionale și locale și partenerii să abordeze consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, prin adoptarea „Asistenței flexibile pentru teritorii (FAST-CARE)”.