achizitii sectoriale

Prezenta lege a luat naștere ca urmare a obligației de a fi transpusă în legislația națională o directivă europeană care reglementează procesul de achiziție în anumite domenii specifice de activitate. Deși au trecut mai bine de 2 ani de când directiva a fost adoptată, România a elaborat și publicat legea corespunzătoare în Monitorul Oficial 391 din 23 mai 2016. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale  a intrat în vigoare pe 26 mai 2016.

Prevederile sale se vor aplica procedurilor de atribuire inițiate după intrarea sa în vigoare. Celor aflate în curs de desfășurare la data intrării sale în vigoare li se va aplica legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire. Normele metodologice de aplicare a legii vor fi elaborate în 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Mai mult …

incubator afaceri1

Atunci când vrei să pornești la drum să îți construiești propria afacere și ai o grămadă de idei, entuziasm și încredere că vei reuși, este extraordinar când cineva îți întinde o mână de ajutor pentru a-ți face lansarea în lumea afacerilor mai lină.

Așa a luat naștere ideea de a înființa incubatoarele de afaceri care acordă sprijin firmelor nou-înființate în sensul de a le oferi accesul la o clădire de birouri unde pot plăti chiria la comun cu alte firme beneficiind și de alte servicii în scopul de a avea costuri cât mai mici până se pun pe picioare. Incubatoarele de afaceri oferă și servicii de consultanță către aceste mici firme pe care legiuitorul le numește rezidenți.

Legiuitorul a reglementat condițiile de înființare și organizare a acestor incubatoare de afaceri, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească firmele pentru a deveni rezidenți în cadrul acestora prin legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial 393 din 23 mai 2016 și va intra în vigoare în 22 iunie 2016.

Mai mult …

tarifePotrivit declaraţiilor ministrului Comunicaţiilor, Marius Bostan, în data de 15 iunie Comisia Europeană (CE) va propune un regulament pentru pieţele de roaming la nivel de gros, pentru a fi posibilă abrogarea tarifelor de roaming la mijlocul anului viitor.

O veste bună: la data de 15 iunie Comisia va propune un regulament pentru pieţele de roaming la nivel de gros, pentru a fi posibilă abrogarea tarifelor de roaming la data de 15 iunie 2017, iar România se va implica activ pentru a face posibil acest lucru”, a precizat Marius Bostan.

De asemenea, ministrul a mai spus că în domeniul digital România a înregistrat o evoluţie semnificativă, 72% dintre gospodării fiind acoperite de reţele de acces de generaţia următoare, iar numărul de abonamente la bandă largă fixe (minim 30MBps) este printre cele mai mari din Uniunea Europeană (63%, faţă de media UE de 30%).

lapte-1363017006
Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat că producătorii din sectorul laptelui vor putea depune cereri pentru obţinerea ajutorului financiar european alocat acestui sector, într-o nouă etapă, respectiv în perioada 30 mai – 6 iunie 2016.

Perioada de depunere a cererilor de ajutor financiar a fost 22 martie – 08 aprilie 2016. Au depus cereri de plată 16.837 de producători de lapte din cei aproximativ 21.000 înregistraţi, cu o valoare de 7.057.952 euro, ceea ce reprezintă un procent de 80,44% din suma totală alocată sectorului. Pentru a veni în sprijinul producătorilor de lapte care nu au reuşit să depună cererea de ajutor financiar în perioada menţionată mai sus (…) s-a stabilit o nouă perioadă de depunere între 30.05 – 06.06.2016, în vederea distribuirii întregii sume către beneficiari“, se arată în comunicat al MADR.

Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către APIA conform cantităţii de lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, respectiv 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 de tone inclusiv; 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 20 de tone şi până la 200 de tone inclusiv; 2.900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone.

minister
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Deoarece în structura actualului Guvern nu mai există funcţia de ministru delegat pentru dialog social, prin proiect de act normativ se propune eliminarea din cuprinsul H.G. nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative cu modificările şi completările ulterioare, a noţiunii de “ministru delegat pentru dialog social”.

Dinamica lucrărilor instrumentate prin direcţiile de specialitate din domeniul asistenţei sociale, determină reorganizarea Direcţiei Servicii Sociale şi Direcţiei Politici Sociale în scopul eficientizării activităţii de la nivelul ministerului şi înfiinţarea Direcţiei Generale Asistenţă Socială. Mai mult …

tichet de masa

Începând cu iulie 1998 s-a decis ca salariații din cadrul societăților comerciale, regiilor autonome și din sectorul bugetar, precum și din cadrul unităților cooperatiste și al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, pot primi o alocație individuală de hrană care se va acorda sub forma unor tichete de masă.

Acestea au deja o vechime de 18 ani de când sunt în circulație și ele sunt emise fie pe suport de hârtie, fie pe suport electronic. Salariații le pot utiliza doar pentru a achita masa sau pentru a achiziționa produse alimentare, iar costurile sunt suportate integral de angajator. Ele se atribuie în baza dispozitiilor bugetului de stat sau al celor locale.

Mai mult …

imagesMargaret Thatcher, doamna de fier a politicii britanice – lider de la care orice politician autohton cu capul pe umeri ar fi putut învăța câte ceva, spunea, odinioară, că lumea nu și-ar mai fi adus aminte de Bunul Samaritean, dacă acesta ar fi avut doar bune intenții… nu și suficiente parale. Mai mult …

images (3)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât, în Decizia nr. 906 din 24 martie 2015, faptul că pentru a fi admisă contestaţia în anulare, pe motivul necitării, trebuie îndeplinite unele condiţii în mod cumulativ.

Condițiile admisibilităţii contestaţiei se referă la: obiectul căii extraordinare de atac să îl constituie o hotărâre irevocabilă, partea care exercită calea de atac să nu fi putut invoca motivul contestației în anulare pe calea apelului sau recursului şi, în măsura în care motivul a fost invocat în fața instanței de recurs, să fi fost respins din necesitatea efectuării unor verificări ale situației de fapt sau recursul să fi fost respins fără a fi fost judecat în fond. Mai mult …

voluntariat

Prin Hotărârea nr. 371/2016, publicată în M.Of. nr 397/25.05.2016, se modifică şi se completează statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005.

Modificările şi completările aduse

În ceea ce priveşte condiţiile de încadrare a persoanelor voluntare, se elimină maximul vârstei până la care se putea încadra ca şi voluntar, de 50 de ani. Acum, orice persoana indiferent de vârstă poate fi voluntar.

S-a eliminat cerinţa ca persoana care solicita să fie voluntară să aibă o atestare într-o specializare pentru care încheie contractul de voluntariat. Mai mult …

notarPentru a veni în sprijinul cetățenilor care apelează la procedura dării în plată, Uniunea Națională a Notarilor Publici (UNNP) propune micşorarea cu 50% a onorariului pentru autentificarea actelor de dare în plată.

Astfel, potrivit unui comunicat al UNNP, instituţia a hotărât să propună Ministrului Justiției reducerea cu 50% a onorariului pentru autentificarea actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.

Prin această măsură socială, notarii publici vor să vină în susţinerea cetățenilor aflați în situația de a-și da imobilul în plată în schimbul creditului contractat de la bănci.