La Senat (prima cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, în vederea protejării debitorilor de creditorii care nu au un comportament contractual corect, așa cum se precizează în expunerea de motive.

Concret, propunerea legislativă prevede introducerea unui nou articol, art. 726^1 cu următorul cuprins:

”(1) Prin excepție de la prevederile art. 622 alin. (3), art. 701, art. 702. art. 719 și ale art. 846 alin. (9), în situația titlurilor executorii reprezentate de contracte de credit ipotecar ori contracte de credit de nevoi personale care ajung ca stadiu procedural la executarea silită a bunului imobil reprzentând locuința familială a debitorului. Mai mult …

Consiliul Europei face apel către 47 de state membre să se asigure că acestea au în vigoare un cadru juridic solid promovarea transparenței activităților de lobby.

Într-o recomandare adoptată la 22 martie 2017, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei recunoaște că lobby-ul poate aduce o contribuție legitimă pentru o guvernare deschisă și bine informată în luarea unei decizii, dar subliniază faptul că majoritatea țărilor nu au încă un cadru cuprinzător care să îl reglementeze. Mai mult …

Importante modificări vor fi aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Preşedintele a semnat  Decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, aceasta urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit proiectului de lege vor fi aduse mai multe modificări şi le vom analiza pe cele mai importante.

Percheziția și ridicarea de înscrisuri de la sediul profesional al avocatului

Potrivit ştirilor juridice vor fi exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării:
a) înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său;
b) înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client. Mai mult …

Mâine vom sărbători Ziua naţională a pădurilor.

Prin Legea nr. 23/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 198/2017 a fost instituită ziua de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor.

Art. 2 din legea menţionată prevede că autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, administratorii pădurilor proprietate publică a statului, ocoalele silvice private, împreună cu autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale, pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi Zilei naţionale a pădurilor.

Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii este o procedură specială care a fost introdusă de Noul Cod de procedură penală, aceasta fiind reglementată de art. 375 C. procedură penală.

În cazul în care cererea este admisă instanţa întreabă părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe cu înscrisuri. Doar probele cu înscrisuri pot fi administrate iar potrivit ştirilor juridice tocmai acesta a constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că imposibilitatea părţilor civile de a solicita administrarea de probe pe latura penală a procesului, în situaţia în care inculpatul recunoaşte fapta descrisă în rechizitoriu şi cere să fie judecat doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, creează o situaţie de inegalitate de arme între părţile din procesul penal. Mai mult …

Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale, iar dacă persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror.

Exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal îşi găseşte reglementarea în art. 19 din C. de procedură civilă. Posibilitatea procurorului de a formula acţiunea civilă în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu a constituit obiectul unei excepţii de neconstituţionalittae. Mai mult …

Salarizarea funcţionarilor publici a constituit şi este încă un domeniu în care au fost formulate cele mai multe obiecţii.

Astfel, Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice prevede în art. 1 alin. 2) faptul că începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Acestei legi i-au fost aduse mai multe critici de neconstituţionalitate iar în cele ce urmeză vom analiză Decizia nr. 706/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2017. Mai mult …

Guvernul şi-a prezentat priorităţile legislative pentru actuala sesiune parlamentară, care includ modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu termen de finalizare mai 2017, dar şi ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică.

Printre priorităţi mai figurează un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, cu termen de finalizare tot în mai 2017. Mai mult …

Statul va împrumuta 60 milioane de euro de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru ca Ministerul Justiţiei să implementeze un proiect care să îmbunătăţească funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a ONRC şi a activităţii parchetelor, se arată într-un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Conform notei de fundamentare, acordul de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru sprijinirea Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor judiciare a fost semnat la Bucureşti în luna februarie a acestui an.  Mai mult …

Valoarea totală a proiectelor ce pot fi depuse, din iulie, în cadrul schemei de ajutor pentru panificație, patiserie, cofetărie se apropie de 100 milioane de euro, a anunțat, joi, Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase – ROMPAN.

În PNDR 2020 România are alocată o sumă de 112,5 milioane euro pentru schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Pentru sesiunea 2017, suma alocată este de 70 milioane euro, conform datelor furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

În cadrul schemei se acordă finanțare nerambursabilă de maximum 50%, și anume între un milion și 2,5 milioane euro/proiect în funcție de tipul de investiție.