doctoratUn subiect foarte interesant, Facultatea de drept a decis să renunţe la lucrarea de licenţă. Astfel, Facultatea de Drept de la Universitatea din Bucureşti a anunţat că va renunţa, din această vară, la lucrările de licenţă de la încheierea studiilor, măsură posibilă ca urmare a unui ordin dat de fostul ministru, la finalul mandatului, la începutul acestei luni.

Este adevărat că motivele sunt evidente:  licenţele au ajuns, astăzi, să alimenteze o piaţă cu adevărat neagră, în timp de softurile antiplagiat costă zeci de mii de euro. Potrivit documentului, diploma de licenţă se poate obţine după una sau două probe, la alegerea facultăţilor. Ca atare, studenţii de la Drept din anul IV,  vor rămâne în vară doar cu examenul grilă.  

Teză de licenţă în Drept ar trebui să fie, pentru un absolvent, prilejul de a gândi cu propria minte la aspecte problematice din legislaţii şi proceduri, nu doar de a proba învăţarea mecanică a aplicării acestora. În aceste condiţii, măsura luată atestă tendinţa sistemului de a produce jurişti disciplinaţi, care să nu îşi pună prea multe probleme.

ridicareRegulamentul de aplicare a Codului Rutier a fost modificat printr-un act normativ adoptat de fostul Guvernul care va intra în vigoare sămbătă, 21 ianuarie. Printre altele, noul act normativ va introduce noi prevederi referitoare la parcare şi la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar.

HG nr. 965/2016, care intră în vigoare sâmbătă, introduce noi reguli referitoare în special la posibilitatea ridicării maşinilor parcate neregulamentar. Astfel, potrivit noului act normativ în regulamentul de aplicare a Codului Rutier, La capitolul VII secţiunea a 2-a, după articolul 203 se introduce un nou paragraf, paragraful 4 „Ridicarea vehiculelor”. Mai mult …

RCA-300x169Consiliul Concurenţei se aşteaptă ca piaţa de asigurări din ţara noastră să intre în normal, din luna aprilie, adică piaţa să funcţioneze cu preţuri rezonabile, a declarat preşedintele instituţiei.

Acesta a afirmat că va urmări ce se întâmplă iar în cazul în care va fi o explozie a preţurilor când se va finaliza perioada de plafonare vor exista semne de întrebare. S-a reamintit că anul trecut, Consiliul Concurenţei a plafonat tarifele RCA, aceasta fiind prima dată în 20 de ani când preţurile pe o piaţă teoretic liberă au fost plafonate.

Consiliul Concurenţei suspectează că firmele de asigurări din România au schimbat ilegal informaţii prin intermediul unei reviste de profil.

Instituţia a demarat din oficiu, în iulie 2015, o anchetă pe piaţa asigurărilor privind o posibilă încălcare a regulilor naţionale şi comunitare de concurenţă de către Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR), societăţile de asigurare membre UNSAR, precum şi alte societăţi de asigurare.

mineMinisterul Economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

O noutate legislativă cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei este Hotărârea nr. 27/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 54/2017. Mai mult …

csmConsiliul Superior al Magistraturii a anunțat că va analiza, până pe data de 27 ianuarie, solicitarea Ministerului Justiției de avizare a proiectelor de ordonanță de urgență privind modificarea Codurilor penale și grațierea.

Potrivit comunicatului „Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, până cel mai târziu la data de 27 ianuarie, solicitarea Ministerului Justiției de avizare a proiectului de OUG pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală și a proiectului de ordonanță de urgență pentru grațierea unor pedepse, comunicate Consiliului ieri, 18 ianuarie”.

Proiectele de acte normative au fost comunicate pentru analiză și consultare tuturor instanțelor și parchetelor din România, precum și asociațiilor profesionale ale magistraților.

curtea_constitutionala_20160712174851Cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării sau prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice este stabilit prin Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr. 51/2006.

Până să fie modificată această lege prin Legea nr. 225/2016 se prevedea, în art. 5, că operatorii furnizori sau prestatori de servicii de utilităţi publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau ţara de origine, au dreptul de servitute legală asupra sistemelor de utilităţi publice destinate realizării serviciilor.

Potrivit ştirilor juridice, aceste prevederi de mai sus au format obiectul unei excepţii de neconsituţionalitate, criticându-se dreptul de servirtute. Mai mult …

imagesjur (1)Executarea silită, o situaţie nu prea plăcută pentru debitori. Dar cum procedăm în cazul în care bunul supus executării silite este în coproprietate, care este procedura în acest caz?

Soluţiile la aceste întrebări le regăsim în art. 678 C. civ care prevede că, creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanţei împărţeala bunului, caz în care urmărirea se va face asupra părţii de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului.

Potrivit ştirilor juridice, în cazul vânzării silite a unei cote – părţi din dreptul de proprietate asupra unui bun, executorul judecătoresc îi va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin două săptămâni înainte de data stabilită pentru vânzare, înştiinţându-i despre ziua, ora şi locul licitaţiei. La preţ egal, coproprietarii vor fi preferaţi la adjudecarea cotei – părţi. Mai mult …

image45sLegea privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 prevedea că sumele reprezentând primele beneficiarilor Sit Natura 2000 acordate pentru pierderile de producţie urmare a aplicării obligaţiilor de acva-mediu pe care aceştia trebuie să le restituie ca urmare a titlurilor de creanţă emise de Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, inclusiv penalităţile de întârziere nu se mai recuperează.

Potrivit ştirilor juridice, actul normativ stabilea că sumele necesare aplicării prezentei legi, în cuantum de 19.560.747,07 lei, se suportă de la bugetul de stat.

Această prevedere a fost însă contestată invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

justitie5
Poate că unul dintre cel mai des întâlnite motive pentru care România este condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) este faptul că justițiabililor nu li se asigură posibilitatea de a avea un proces echitabil de către instanțele române.

Și următorul caz se înscrie în aceeași galerie a proceselor în care cei în cauză au suferit încălcări ale drepturilor din cauza modului în care au fost tratați pe durata desfășurării procesului. Mai mult …

images (45)Parlamentul European a decis să retrimită Comisiei Europene lista neagră cu statele care sunt deficitare în combaterea spălarii de bani şi finanţării terorismului.

O rezoluţie în acest sens a fost adoptată joi, de plenul PE reunit la Strasbourg, cu 393 voturi pentru, 67 voturi împotrivă şi 210 abţineri.

Pe lista Comisiei Europene se află 11 state, inclusiv Afganistan, Irak, Bosnia şi Siria, considerate a fi deficitare în combaterea spălării de bani şi finanţării terorismului. Persoanele şi companiile din ţările aflate pe lista neagră sunt verificate mai atent atunci când fac afaceri cu UE.  Mai mult …