Categories
Protecţie socială Ştiri

Recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare

Noi norme reglementează modul de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a dispus amânarea judecării unor sesizări de neconstituţionalitate

Conform unui comunicat al Curţii Constituţionale, aceasta a dispus amânarea judecării următoarelor sesizări de neconstituţionalitate:

Categories
Social Ştiri

Un proiect prevede obligaţia existenţei spaţiului special destinat desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport din centrele de detenţie

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a lansat în dezbatere publică proiectul Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind modificarea şi completarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul ASF a suferit modificări!

Regulamentul nr. 29/2020 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Examenul de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică – informatică va avea o procedură specială!

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică – informatică şi matematică – informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009 a fost modificată de Ordinul nr. 3009/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a publicat lista proiectelor contractate prin Programul Operaţional Capital Uman

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a publicat lista proiectelor contractate prin Programul Operaţional Capital Uman până la finalul anului 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Noi facilităţi ar putea fi acordate persoanelor afectate de pandemie!

Un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Finanţelor modifică, completează şi actualizează HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a aprobării OUG nr.227/2020.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii Legislaţie internaţională

CEDO. Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

România încă se confruntă cu imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate în cazul proprietarilor ai căror imobile au fost preluate abuziv în timpul regimului comunist.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Formularul Declaraţiei unice privind impozitul pe venit are un nou model

Ordinul nr. 14/2021 a aprobat modelul, conţinutul, modalităţile de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Categories
Economie Ştiri

BNR. Situaţia datoriei externe

Conform Băncii Naţionale a României în perioada ianuarie – noiembrie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 763 milioane euro, comparativ cu 9 655 milioane euro în perioada ianuarie-noiembrie 2019.