Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii.

Conform Hotărârii nr. 56/2023 se subliniază că orientarea programelor de educaţie şi formare profesională în direcţia dezvoltării competenţelor necesare pentru a beneficia de oportunităţile de angajare create prin intervenţiile în sectorul materiilor prime critice beneficiază de evoluţiile de consolidare a pieţei unice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Au fost alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

Hotărârea nr. 891/2023 prevede alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, Programului naţional de construcţii de interes public sau social, precum şi a unor cheltuieli de personal.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Amendament convenit cu privire la acordul de împrumut dintre Guvernul României și BIRD

Hotărârea nr. 888/2023 prevede aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 30 iunie 2023 şi la 4 iulie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări privind piaţa de energie electrică

Ordinul nr. 88/2023 prevede modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică.

Operatorul de transport şi de sistem organizează şi administrează piaţa de echilibrare a energiei electrice, inclusiv activităţile de decontare a energiei electrice de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Social Ştiri

În luna octombrie vor fi virate ajutoarele financiare!

Ministerul Muncii anunță că au fost tipărite tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii vor ajunge începând cu prima jumătate a lunii octombrie.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Norme tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative

Ordinul nr. 774/2023 prevede modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023.

Contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate care efectuează servicii de dializă se realizează în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Camera Deputaţilor începe înscrierile pentru a II-a ediţie a programului de internship 2023

Camera Deputaţilor începe înscrierile pentru a II-a ediţie a programului de internship 2023, care se va desfăşura în perioada 16 octombrie – 15 decembrie a.c.

Programul este dedicat studenţilor şi absolvenţilor interesaţi de activitatea uneia dintre cele două Camere ale Parlamentului României.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri

Ordinul nr. 390/2023 prevede aprobarea Sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenţia DR10 – “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Normelor tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Începând cu data de 30 noiembrie 2023 sistemul de garanţie – returnare este obligatoriu

Începând cu data de 30 noiembrie 2023 sistemul de garanţie – returnare, SGR, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor.

SGR reprezintă o modalitate prin care operatorii economici îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR, în condiţiile prevăzute de Hotărârea nr. 1074/2021.