alerta-medicii-de-familie-820x300-660x375Ministerul Sănătății (MS) a anunţat că pacienții vor avea acces la cele mai noi tratamente, după ce protocoalele de tratament care vizează arii terapeutice importante au fost finisate, urmând să fie puse în dezbatere 17 protocoale de tratament pentru cele 21 de medicamente introduse pe lista de compensate și gratuite prin hotărâri de guvern adoptate.

Totodată, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a revizuit și 60 de protocoale terapeutice existente pentru următoarele patologii: diabet zaharat, hemofilie, hepatita cronică cu virus C, boala Gaucher, osteoroporză severă, poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artrită idiopatică juvenilă, artrită psoriazică, boală Alzheimer, demență asociată cu bolile cardiovasculare, boala Parkinson.

sigla-guvÎn vederea asigurării stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ordonanţa aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016.  Punerea ei în aplicare s-a făcut prin Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, hotărâre publicată în Monitorul Oficial nr. 803/2016; în vigoare de pe 12.10.2016.

Dar, până a vorbi despre managementul intreprinderilor publice vreau să vă prezint pe scurt organigrama acestora.
Mai mult …

afacere
În Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale.

Potrivit prevederilor legii, PFA vor putea să se autorizeze pentru cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, iar întreprinderile individuale pentru cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

De asemenea, PFA va putea desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate cu contract individual de muncă, iar ÎI va putea angaja cel mult 8 salariaţi.

Legea prevede şi o serie de facilităţi aplicabile studenţilor care vor să desfăşoare activităţi ca PFA or ÎI în sensul scutirii de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare precum şi a tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului.

Actul normativ va intra în vigoare la 17 ianuarie 2017.

rca-tarifeProiectul de normă menit să pună în aplicare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2016, privind asigurările RCA a fost publicat pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Obiectivul principal al proiectului constă în clarificarea modului în care va fi pusă în practică ordonanţa, şi conţine intenţia de a permite tarife diferenţiate pentru poliţele RCA în funcţie de canalul de distribuţie utilizat.

De asemenea asiguratorii RCA şi intermediarii vor avea interdicţia de a acorda orice avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unui contract RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin contractul RCA.

Se prevede majorarea limitelor de despăgubire pe RCA începând cu anul 2017, transmiterea către baza de date CEDAM a datelor şoferului răspunzător de producerea accidentului rutier.

descarcaresindLiderii sindicali vor putea fi concediaţi dacă nu vor trece cu bine, timp de doi ani la rând, de evaluarea profesională, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de Camera Deputaţilor. Totodată, concedierea acestei categorii de salariaţi va fi posibilă în cazul în care angajatorul se află în reorganizare judiciară sau în faliment.

Legea pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 extinde interdicția de concediere a persoanelor alese în funcțiile de conducere ale sindicatelor prevăzută de legislația muncii, pe de o parte, iar pe de altă modifică prevederile referitoare la negocierea contractelor colective de muncă în unitățile în care nu există sindicate reprezentative. Mai mult …

images-4Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico – edilitare a unităţilor administrativ – teritoriale, sunt bunuri de interes şi folosinţă publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice sau private a acestora, după caz.

Potrivit art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată în Monitorul Oficial nr. 121/2013, prevede că serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor: autonomiei locale; descentralizării serviciilor publice; subsidiarităţii şi proporţionalităţii; responsabilităţii şi legalităţii; asocierii intercomunitare; dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale; participării şi consultării cetăţenilor; liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. Mai mult …

prima masinaTimbrul de mediu, declarat ilegal de Comisia Europeană, ar putea fi înlocuit cu o formă de taxare inclusă în preţul carburantului.

Astfel, Ministerul Mediului propune înlocuirea timbrului de mediu cu o formă de taxare inclusă în preţul carburantului, astfel încât impozitarea să se facă în funcţie de consumul de combustibil.

“Una dintre variantele pe care noi am luat-o în calcul şi pe care Ministerul Mediului a propus-o Grupului de lucru a fost o taxare a consumului de combustibil, şi atunci fiecare este taxat echitabil în funcţie de cât rulează, cât consumă. Vorbim despre un pachet în doi piloni: pe de o parte, taxarea combustibilului folosit cu o sumă mică, undeva la 2 lei pe fiecare plin de combustibil, şi pe de altă parte, o impozitare diferenţiată a autovehiculelor în funcţie de norma de poluare a motorului. Asta este propunerea noastră, dar Parlamentul este suveran şi va decide dacă se ia în considerare această propunere sau nu”, a declarat ministrul Mediului, Cristiana Paşca Palmer.

descarcare-58Legea administraţiei publice nr. 215/2001 prevede în art. 57 alin. 4) faptul că schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

S-a susţinut că aceste dispoziţii încalcă dispoziţiile constituţionale şi s-a invocat o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

descarcare-57Conform legislaţiei poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile. În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2) C. procedură civilă, chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Mai mult …

images-7

În data de 19 octombrie 2016, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice.

Actul normativ aduce următoarele noutăţi:

  • instituie explicit la nivelul legii competenţa primului-ministru de a conduce activităţile în domeniul PIC şi de a emite decizii referitoare la atribuţiile ce-i revin;
  • instituie obligativitatea, pentru toate persoanele de drept public şi privat de a participa la procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE dacă acestea desfăşoară activităţi în sectoarele şi subsectoarele menţionate în anexa nr. 1 a prezentului act normativ;
  • asigură o mai bună înţelegere obligaţiilor ce revin tuturor actorilor implicaţi în respectarea prevederilor legislative privind protecţia informaţiilor clasificate prin enunţarea acestora într-o secţiune distinctă;
  • instituie mecanismul pentru identificare a potenţialelor infrastructuri critice naţionale care în prezent nu au identificate autorităţi publice responsabile;

Mai mult …