download-11Verificarea cererii de chemare în judecată reprezintă o obligaţie a completului căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza. Legislaţia prevede că intră în atribuţiile completului căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza să verifice, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege. Mai mult …

shutterstock_123556972

În data de 23 septembrie 2016, Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Ordinul pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant.

Potrivit proiectului, se propune modificarea titlului Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009, modificarea articolului 2 dar şi modificarea anexei.

descarcare-47Revizuirea ca şi cale extraordinară de atac este prevăzută în art. 509 C. procedură civilă iar cazurile de revizuire sunt strict reglementate în articolul menţionat anterior. Ne întrebăm care este soluţia instanţei în cazul în care se invocă un alt motiv care nu este prevăzut de lege. Mai mult …

sediul-csm

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mircea Aron, a declarat că CSM ar putea sesiza Curtea Constituțională cu privire la ordonanțele de urgență 20 și 43 referitoare la salarizare.

“Pe Ordonanța 20 și Ordonanța 43, ceea ce se stăruie în cerința asociațiilor, dar și a conducerilor instanțelor este de a face un demers din partea noastră, a CSM, care am putea sesiza Curtea Constituțională cu eventuala neconstituționalitate. Magistrații s-au pronunțat ferm în sensul că ar fi neconstituționale, trimițându-ne materiale prin care susțin cu argumente acest demers. Urmează ca CSM, în primul rând eu, care aș fi titularul unei astfel de sesizări, să examinez împreună cu direcția de specialitate, împreună cu colegii mei, și mă voi pronunța în acest sens”, a precizat preşedintele CSM.

descarcare-57Încheierea unui contract de muncă fictiv este blamat în legislaţie iar acesta produce consecinţe atât în sarcina angajatorului cât şi a angajatului.

Astfel, prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunal a fost respinsă cererea formulată de reclamanta A., prin Primar B., în contradictoriu cu pârâtul C., ca neîntemeiată. Pentru a pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele: Mai mult …

MOTIUNEA DE CENZURA - PALATUL PARLAMENTULUI
PSD ar putea ca anul viitor să propună şi să susţină modificarea Constituţiei
, pentru eliminarea articolului ce presupune imunitatea parlamentară prin necesitatea votului de aprobare în cazul reținerii și arestării unor parlamentari. “Această iniţiativă este posibilă în cazul în care vom câştiga alegerile şi vom avea o majoritate ca să putem impune acest deziderat“, a declarat vicepreşedintele PSD, Ecaterina Andronescu.

Modificarea nu se mai poate face în niciun caz în actuala legislatură, dar în prezent parlamentarii nu mai au imunitate. Orice parlamentar poate să fie anchetat și apoi să fie judecatat, a precizat Ecaterina Andronescu.

Fostul ministru al educației a mai spus că e ferm convinsă că această propunere de modificare a Constituției ar putea fi votată de Parlament.

politerca
Printr-o propunere legislativă, senatorul PSD, Ovidiu Donţu, cere stabilirea prin lege a tarifelor RCA şi eliminarea din preţurile asigurărilor obligatorii criteriile bazate pe vârstă sau sex. În propunerea iniţiată de senator, se precizează că aceste tarife maximale se calculează prin aplicarea cotelor la valoarea de achiziţie a vehiculului înainte de prima înmatriculare – 1% pentru cele care au o vechime de maxim 10 ani şi 1,5% pentru cele ce depăşesc 10 ani.

În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurator, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, precum şi valoarea maximală în cazul asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule sunt stabilite prin lege. În calculul primei de asigurare este interzisă folosirea unor criterii bazate pe vârsta sau sexul persoanei care are obligaţia de a încheia aceasta asigurare.“, se mai arată în propunerea legislativă.

În expunerea de motive, Ovidiu Donţu precizează că “plafonarea anunţată se pare că nu este ceva cert“.

pensieAspectele legate de grupele de muncă, astfel cum au fost acestea reglementate prin Ordinul nr. 50/1990, au strârnit de-a lungul timpului numeroase controverse în principal datorită faptului că avizele ulterioare cu care a fost completat nu au mai fost publicate în Monitorul Oficial. Mai mult …

justitie1Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor, acest aspect este prevăzut expres în legislaţie. De asemenea sunt şi cazuri în care salariaţii nu răspund patrimonial ca de de exemplu în cazul pagubelor provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. Mai mult …

imagesdispPotrivit legislaţiei, dispozitivele medicale pentru a putea fi avizate trebuie să urmeze nişte reguli stricte, să nu uităm că în joc este viaţa bolnavilor care depind de anumite dispozitive.

O noutate legislativă îl reprezintă Ordinul nr. 1008/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 736/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale. Mai mult …