Tag: urbanism

 • Norme metodologice privind finanţarea elaborării sau actualizării planurilor urbanistice generale

  Hotărârea nr. 1137/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism.

 • Retrospectiva lunii august 2023!

  Utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă! – elaborat de Diana JitaruContractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă… Decontarea programelor naţionale de sănătate! – elaborat de Diana Jitaru Hotărârea nr. 643/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022…

 • Unele termene din domeniul urbanismului şi al construcţiilor au fost prorogate!

  În Monitorul Oficial nr. 769/2023 a fost publicată Ordonanța nr. 33/2023 prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor. Ordonanța are în vedere prorogarea a două termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor, pentru evitarea riscului de blocare a investițiilor, prin suspendarea efectelor prevederilor privind elaborarea regulamentelor privind certificarea și organizarea cursurilor de formare…

 • Dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar

  Hotărârea nr. 430/2023 prevede aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.

 • Modificări ale Legii privind amenajarea teritoriului

  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului a fost recent modificată și completată de Legea nr. 166/2023.

 • Modificări privind creşterea performanţei energetice

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a fost modificată de Legea nr. 281/2022.

 • Au fost puse bazele Codului amenajării teritoriului

  Au fost aprobate tezele prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, prin Hotărârea nr. 298/2021. Planificarea dezvoltării este extrem de importantă, mai ales pentru o ţară ca România care a trecut prin schimbări politice fundamentale în ultimul secol. O dezvoltare dinamică presupune coordonarea deciziilor şi adaptarea corectă a acestora. Pe măsură ce economia ţării…

 • CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate privind Legea amenajării teritoriului

  Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.32 alin.(1) teza întâi din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, în forma modificată prin art.I pct. 6 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

 • A fost publicat un proiect care modifică regulamentul general de urbanism

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) a publicat recent un proiect de hotărâre de guvern prin care îşi propune să modifice regulamentul general de urbanism. Ministerul îşi motivează decizia de schimbare a regulamentului prin mai multe puncte. Unul dintre acestea vizează, însă, nevoia de grădiniţe şi creşe. Din analizele şi discuţiile cu primăriile, reprezentanţii…

 • Regulamentul general de urbanism va suferi modificări!

  Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care fundamentează şi stă la baza procesului de elaborare, avizare, aprobare și implementare a planurilor de urbanism general, zonal și de detaliu, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. Conform ştirilor juridice, un proiect de modificare a Regulamentului general de urbanism se află…