Tag: termen de apel

  • Termenul de motivare al apelului, subiect de sesizare CCR!

    Apelul este o cale ordinară de atac iar termenul de apel este, potrivit art. 468 C. procedură civilă, de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Art. 468 alin. 3) C. procedură civilă prevede că dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data…

  • ”Specialia generalibus derogant”. Înlăturarea de la aplicare a legii generale

    Conform prevederilor legislative orice persoană interesată poate face apel împotriva unei hotărţri dacă legea nu prevede în mod expres altfel. În ceea ce priveşte termenul de apel legidlsţia, art. 468 C. procedură civilă, prevede că termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Însă ne întrebăm în…