Tag: suport electronic

 • Elevii vor beneficia de sprijin pentru achiziționarea de rechizite și haine

  OUG nr. 83/2023 prevede măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei. Potrivit noutăților, copiii din familii cu venituri mici, care merg la grădiniță și la școală, cursurile primare și gimnaziale,…

 • Criterii referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

  Ordinul nr. 1831/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete.

 • Metodologia de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014 a fost recent modificată de Ordinul nr. 3859/2021.

 • Voucherele de vacanţă vor fi acordate pe suport electronic!

  În proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind acordarea tichetelor de vacanță se arată că voucherele de vacanță vor fi acordate, de la 1 iulie 2017, pe suport electronic. Acestea vor fi nominale, iar persoanele care își vând tichetul altora sunt pasibile de amenzi ce pot echivala cu până la 14 salarii minime brute.…

 • Normele privind acordarea voucherelor de vacanță se modifică

  În data de 6 august 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă. Potrivit modificărilor, voucherele de vacanță pot fi acordate atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic. De asemenea, angajatorii, împreună cu…

 • Proiect privind acordarea tichetelor de masă în format electronic

  Potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, angajatorii vor putea acorda salariaţilor tichetele de masă şi în format electronic, oferite sub forma unui portofel electronic alimentat de emitenţi cu valoarea nominală a acestora, iar numărul tichetelor primite lunar nu poate depăşi numărul zilelor lucrătoare. Documentul prevede că cardurile vor fi alimentate cu valoarea nominală aferentă tichetelor…