Tag: senat universitar

  • Cum își aleg universitățile organele de conducere?

    Cea mai veche universitate europeană de la care s-a născut cuvântul universitate, a fost cea din Bologna. Ea a fost înființată în 1088 și a plecat de la societățile de ajutor reciproc înființate de străinii care veneau să studieze în oraș. Aceste societăți au decis să se unească și să formeze o asociație mai mare…

  • Recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de consiliul de administraţie – neconstituţională

    Curtea Constituţională a României a hotărât că este neconstituţională recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul. În şedinţa de marţi, Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, în temeiul art.146 lit.d) teza a doua din Constituţie, excepţie…