Recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de consiliul de administraţie – neconstituţională


tribunalCurtea Constituţională a României a hotărât că este neconstituţională recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul.
În şedinţa de marţi, Curtea s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, în temeiul art.146 lit.d) teza a doua din Constituţie, excepţie având ca obiect dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011.
“Cu unanimitate de voturi, membrii justiţiei au admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.284 alin.(7) şi art.289 alin.(7) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Curtea a reţinut, în esenţă, că textele de lege menţionate încalcă dispoziţiile art.16 din Constituţie – Egalitatea în drepturi, întrucât permit recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă modalitate decât concursul”, se menţionează într-un comunicat al CCR postat pe site-ul instituţiei.
Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.