Tag: securitate nucleara

 • Modificări ale Normelor de securitate nucleară!

  Ordinul nr. 1/2024 prevede completarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice. Titularul de autorizaţie trebuie să menţină formatul, organizarea şi bazele tehnice pentru acţiunile din procedurile de operare la urgenţă în conformitate cu specificaţiile proiectantului original al reactorului nuclear, cu bazele de proiectare şi…

 • România a aderat la Rețeaua Internațională de Instruire şi Sprijin în domeniul Securității Nucleare

  Începând cu 16 februarie 2023, România a aderat la Rețeaua Internațională de Instruire şi Sprijin în domeniul Securității Nucleare (NSSC) a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA) prin Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH). Înființată în 2012 sub egida IAEA, rețeaua NSSC este cadrul internațional dedicat promovării cooperării…

 • Norme privind politica de securitate națională!

  Au fost aprobate noi Norme privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare de Ordinul nr. 212/2022. Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să emită, în scris, politica de securitate nucleară aplicabilă în fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare pentru instalaţiile nucleare pentru care este responsabil.

 • Au fost actualizate Normele de securitate nucleară

  Au fost actualizate Normele de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare.

 • Au fost aprobate noi Norme de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare

  Au fost aprobate Normele de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare. Normele, aprobate de Ordinul nr. 174/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1090/2021, stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare, pentru întreaga durată de viaţă a unei instalaţii nucleare, începând cu faza de proiectare.

 • Avem norme noi de securitate nucleară!

  Ordinul nr. 149/2021 prevede aprobarea Normelor de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.

 • Au fost aprobate normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

  Au fost aprobate normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare. În Monitorul Oficial nr. 597/2020 a fost publicat Ordinul nr. 86/2020 privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.