Tag: relaţie

  • Strategia naţională privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013-2016

    Românii de peste hotare sunt parte integrantă a poporului şi spiritualităţii române. Relaţia cu statul înrudit trebuie să treacă la o etapă superioară, prin întărirea comunicării şi a parteneriatelor atât cu comunităţile românilor/ vlahilor/ aromânilor din ţările vecine şi Balcani, cât şi cu românii din emigraţie şi originarii din România. La momentul actual se impune …