Strategia naţională privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013-2016


downloadRomânii de peste hotare sunt parte integrantă a poporului şi spiritualităţii române. Relaţia cu statul înrudit trebuie să treacă la o etapă superioară, prin întărirea comunicării şi a parteneriatelor atât cu comunităţile românilor/ vlahilor/ aromânilor din ţările vecine şi Balcani, cât şi cu românii din emigraţie şi originarii din România. La momentul actual se impune  adoptarea unei strategii care să ţină cont de fenomenul emigraţiei economice din ultimii ani, fenomen care se află în creştere, precum şi de efectele aderării României în spaţiul UE şi a circulaţiei libere implicite. Totodată, în ultimii ani, situaţia tuturor comunităţilor româneşti din vecinătate s-a degradat vizibil şi dramatic.
Prezenta strategie reflectă evoluţiile actuale ale comunităţilor româneşti de peste hotare şi propune linii de acţiune specifice în concordanţă cu nevoile reale ale acestora.
Acest proiect va produce următoarele schimbări: consolidarea relaţiilor dintre România şi românii aflaţi peste hotare, crearea premiselor pentru ca identitatea românească să fie protejată, afirmată şi susţinută şi eficientizarea proceselor de lucru ale MAE/DPRRP şi ale organizaţiilor partenere pentru îndeplinirea acestor obiective.
Impactul social al prezentului proiect de act normativ va fi evidenţiat pe două paliere: intern – imaginea românilor din străinătate ca şi comunitate parte a românităţii, în general, va fi mai bine conştientizată şi apreciată de către românii din ţară; extern – identitatea naţională a românilor din străinătate va fi protejată şi dezvoltată, drepturile membrilor comunităţilor române din străinătate vor fi afirmate şi protejate în mod eficient.