Tag: Regulamentul (CE) nr. 550/2004

  • Prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European

    Anunţul referitor la implementarea art. 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului face trimitere la deciziile statelor membre de stabilire blocurilor funcţionale de spaţiu aerian. Art. 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 stabileşte că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a unor…