Prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European


navigatieAnunţul referitor la implementarea art. 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului face trimitere la deciziile statelor membre de stabilire blocurilor funcţionale de spaţiu aerian.
Art. 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 stabileşte că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta punerea în aplicare a unor blocuri funcţionale de spaţiu aerian până la 4 decembrie 2012, în scopul eficientizării reţelei de management al traficului aerian în cadrul cerului unic European, pentru a menţine un nivel înalt de siguranţă şi a contribui la performanţele globale ale sistemului de transport aerian.
Se stabileşte că blocul funcţional al spaţiului aerian se creează numai de comun acord de către toate statele membre şi, după caz, ţări terţe care sunt responsabile de orice parte din spaţiul aerian inclus în blocul funcţional de spaţiu aerian.