Tag: reglementări contabile

  • Proiect de ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

    Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Prevederile ordinului se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015. Prin proiectul de ordin se propune modificarea și completarea următoarelor acte normative: 1. Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin…

  • Modificări la Codul fiscal

    Noutăţi legislative: Guverul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Aceasta conţine o serie de prevederi privind introducerea impozitului pe construcţiile speciale, indexarea accizelor, majorarea redevenţelor. Astfel, noile măsuri fiscale vizează includerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat…