Tag: program de formare

  • Sunt necesare programe de formare adecvate pieței muncii

    Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a discutat vineri, 25 august, cu reprezentanții agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, despre creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, în așa fel încât programele de formare să răspundă întocmai cerințelor actuale de pe piața muncii.

  • Organizarea programului de formare psihopedagogică

    Ordinul nr. 4139/2022 prevede aprobarea Metodologiei – cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

  • Programele de formare continuă se vor desfăşura în mediul online

    Programele de formare continuă acreditate pentru forma de organizare de tip faţă-în-faţă, aflate în desfăşurare la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular şi suspendate conform prevederilor legale în vigoare, vor fi reorganizate şi se vor desfăşura în mediul online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării cursurilor.