Tag: prestări servicii

 • ANPC a desfăşurat acţiuni de control care au vizat condiţiile de transport pe căile ferate

  În perioada 06-07 februarie 2020, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control care au vizat condiţiile de transport pe căile ferate, precum şi serviciile de alimentatie oferite consumatorilor.

 • Codul Silvic a fost modificat!

  În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693 din data de 9 august 2018, a fost publicată Legea nr. 230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic. Un aspect de noutate vizează posibilitatea scoaterii, în anumite condiții obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, cimitirele aparținând domeniului public al unităților…

 • De la 1 februarie 2017 formularul 088 privind intenția de a desfășura activități din sfera TVA, eliminat!

  Bine cunoscutul formular 088 privind evaluarea intenției și a capacității de a desfășura afaceri ce implică TVA a fost adoptat în 2015, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 și începând cu 1 februarie 2017 devine istorie. Legiuitorul a decis care este procedura pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin Ordinul ANAF 605/2017 privind…

 • Persoanele înregistrate în scopuri de TVA pot alege altă perioadă fiscală! În ce condiții?

  Regula instituită de Codul fiscal este că persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și care realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în…

 • Depunerea declaraţiei informative prv. livrările, prestările şi achiz. efectuate de pers. înreg. în scopuri de TVA

  Cei care au afaceri în România și sunt plătitori de TVA trebuie să cunoască foarte bine regulile impuse de legislația fiscală, să fie la curent cu toate modificările impuse de legiuitor pentru a evita aplicarea unor sancțiuni. În Monitorul Oficial 242 din 1 aprilie 2016 a fost publicat Ordinul ANAF 1105/2016 pentru modificarea Ordinului președintelui…

 • Denunţarea clauzelor abuzive

  Guvernul va amâna din nou posibilitatea denunţării clauzelor abuzive din contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, care trebuia aplicată din octombrie. Proiectul de ordonanţă de urgenţă, înregistrat la Secretariatul General al Guvernului, prorogă termenul de intrare în vigoare a posibilităţii de denunţare a acestor clauze abuzive, iar şedinţa de miercuri este ultima în care Guvernul poate amâna această posibilitate înainte…