Tag: preşcolari

 • Procedura de distribuţie aleatorie a elevilor în formaţiunile de studii!

  Procedura de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în formaţiunile de studii a fost aprobată de Ordinul nr. 3945/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 204/2024.

 • Învăţământul online. Instrucţiuni privind continuarea procesului de învăţare

  Instrucţiunile pentru crearea şi întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line au fost aprobate prin Ordinul nr. 4135/2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 331/2020. Instrucţiunea reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ…

 • A fost aprobat Programul pilot care prevede o masă caldă pentru unii preşcolari şi elevi!

  Elevii şi preşcolarii vor beneficia de suport alimentar potrivit ultimelor ştiri juridice. În Monitorul Oficial nr. 102/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 53/2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ…

 • Ce presupune Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari?

  Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile – dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la…

 • Proiect de modificare a Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor

  La 14 august 2015 Ministerul Sănătății a anunţat că a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,…

 • Medicina şcolară – extrem de necesară!

  Pentru orice părinte care-şi merită pe deplin acest nume, educaţia şi sănătatea copilului său reprezintă preocupări de prim rang. Totodată, orice stat guvernat în mod responsabil ar trebui să manifeste un viu şi neîncetat interes faţă asigurarea sănătăţii şi educării tinerei generaţii! Nu se poate vorbi despre o strategie naţională de sănătate, fără a acorda…