Tag: O.U.G. nr. 93/2012

  • Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 – proiect

    Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a fost publicat spre dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, în cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale…

  • Autoritatea de Supraveghere Financiară – un pas spre înfiinţare

    Camera Deputaţilor a adoptat  O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea ASF, ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită activitatea prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Comisiei de Supraveghere…