Autoritatea de Supraveghere Financiară – un pas spre înfiinţare


images (8)Camera Deputaţilor a adoptat  O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) ce are ca obiect de reglementare înfiinţarea ASF, ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită activitatea prin preluarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

ASF exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra activitaţii intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor, consultanţilor de investiţii financiare, pieţelor de instrumente financiare, operatorilor de piaţă şi de sistem şi depozitarilor centrali şi caselor de compensare-decontare şi contrapărţilor centrale, asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor de valori mobiliare, fondului de compensare a investitorilor, societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale.