Tag: medie minima

  • Noutăţi privind media numărului de locuitori!

    A fost modificată media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.…