Noutăţi privind media numărului de locuitori!


A fost modificată media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 1385/2020 prevede că media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ – teritorială la 1 ianuarie 2019, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică şi publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituţiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2020, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ – teritorială.

Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale a fost modificată prin anexă care face parte integrantă din Ordinul 1385/2020.