Tag: măsuri preventive

 • Contestația împotriva măsurilor preventive, motiv de sesizare al CCR

  Codul de procedură penală  a suferit o serie de modificări și completări determinate fie de admiterea unor excepții de neconstituționalitate, fie de anumite intervenții ale legiuitorului. Unul dintre articolele care au trecut printr-un astfel de proces a fost și art. 348 alin. 2 C.p.p. În forma inițială acesta prevedea că în cauzele în care față…

 • Măsura preventivă a arestului la domiciliu este contrară dispoziţiilor constituţionale?

  Potrivit Codului de procedură penală una dintre măsurile preventive este arestul la domiciliu. Această măsură se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre…

 • Măsurile preventive aplicabile persoanelor juridice încalcă principiul proporţionalităţii?

  Împotriva persoanelor juridice se pot lua anumite măsuri preventive, potrivit art. 493 C. procedură penală. Astfel judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, la propunerea procurorului, sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută…

 • Lipsa unei definiţii a sintagmei “buna desfăşurare a procesului penal”, motiv de sesizare CCR

  Măsurile preventive pot fi dispuse în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege. Conform legislaţiei când vorbim de măsuri preventive ne referim la reţinere, control judiciar, control judiciar pe cauţiune, arest la domiciliu şi arestare preventivă. Aceste măsuri, potrivit art. 202 C. procedură penală, pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că…

 • Ce cale de atac se poate exercita împotriva încheierii cu privire la măsurile preventive?

  Poate că una dintre cele mai cunoscute măsuri preventive este cea a controlului judiciar. Majoritatea celor care ajung în fața instanței și sunt urmăriți penal preferă măsura controlului judiciar față de cea a arestului preventiv. Astfel, în cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, iar judecătorul de cameră preliminară…

 • Proiect – Controlul judiciar se va stabili pe o durată determinată

  După numeroase încercări eșuate de a intra în vigoare, la 1 februarie 2014 Noul Cod de procedură penală a început să își producă efectele. La nici o săptămână, pe 7 februarie 2014, el a fost actualizat prin OUG 3/2014, publicată în Monitorul Oficial 98/2014. Astăzi, la aproape un an de la intrarea sa în vigoare,…

 • Noul Cod de procedură penală – o succintă incursiune

  Legiuitorul ne “răsfaţă”, din 2011 încoace, numai cu noutăţi legislative. Dacă mult-trâmbiţatele intrări în vigoare ale Noului Cod civil şi ale Noului Cod de procedură civilă sunt deja realitate, mai avem acum o nouă certitudine: începând cu 1 februarie 2014, vom avea şi un Cod Penal şi un Cod de Procedură Penală nou–nouţe. O ştim…

 • Suficiente regle­mentări contra corupţiei dar nu sunt aplicate eficient

  În cadrul unei dez­bateri pe tema “Etică în afaceri şi confor­mitate” organizată de Centrul de Resurse Juridice la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, reprezen­tantul Ministerului Justiţiei, Cornel Călinescu a menţionat că România este “un campion al legislaţiei anticorupţie”, existând suficiente regle­mentări în vigoare, însă acestea nu sunt aplicate eficient. În cadrul legislaţiei anticorupţie sunt 14 măsuri preventive…