Tag: judecător

 • Regulamentul privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor. Noutăţi

  Numirea judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În Monitorul Oficial nr. 179/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 188/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste…

 • ICCJ. Judecătorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac!

  În practica judiciară s-a susţinut că nu există un punct de vedere unitar privind participarea judecătorului care a soluţionat o cauză la judecarea aceleiaşi cauze într-o cale extraordinară de atac iar în acest sens a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Prin recursul în interesul legii promovat s-a susţinut că nu există un…

 • ICCJ: motivarea hotărârii de către judecători!

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că motivarea hotărârii de către judecători este o garanție procesuală esențială. În speță, față de argumentele invocate prin cererea de recurs că nu reprezintă o motivare corespunzătoare trimiterea pe care o face instanţa la „dispoziţiile legale aplicabile speţei”, rezumându-se la a analiza motivele de apel raportat strict…

 • ICCJ. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că prin sintagma „depășirea atribuțiilor puterii judecătorești”, ca motiv de recurs, se înțelege incursiunea autorității judecătorești în sfera autorității executive sau legislative, astfel cum acestea sunt delimitate de Constituție și legile organice, instanța judecătorească săvârșind acte care intră în atribuțiile altor organe.

 • ICCJ. Rolul activ al judecătorului

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că în calea de atac a recursului nu se poate invoca omisiunea instanţelor de fond şi de apel de a ordona din oficiu probe pe care părțile nu le-au propus şi administrat în condiţiile legii. O astfel de critică este interzisă de art. 254 alin. 6 C.…

 • Un articol din Legea achiziţiilor publice a fost declarat neconstituţional!

  Legea achiziţiilor publice a făcut obiectul mai multor critici de-a lungul timpului şi iată că în cele din urmă unele dispoziţii au fost contestate la Curtea Constituţională pe motiv de neconstituţionalitate. Obiectul sesizării Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 164 şi ale art. 167 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea…

 • Incompatibilitatea judecătorilor în procesul civil

  Unul dintre principiile esențiale ale procesului, în general, este imparțialitatea judecătorilor în judecarea cauzelor ce le revin spre soluționare. Bineînțeles, principiul este reiterat, în mod particular, și în cazul proceselor civile, unde cerințele de obiectivitate pe care un judecător trebuie să le îndeplinească sunt extrem de importante. Pentru informarea părților cu privire la dreptul de…

 • Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

  Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de…

 • ICCJ. Marja de apreciere a CSM în cazul transferurilor de la o instanță la alta

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cazul transferului de la judecătorie la tribunal, că vechimea în magistratură şi activitatea desfăşurată nu sunt suficiente pentru admiterea unei astfel de cereri, deoarece transferul la o altă instanţă trebuie să corespundă şi nevoilor sistemului judiciar, aspect de oportunitate ce intră în marja de apreciere a Consiliului Superior…

 • ICCJ. Considerentele hotărârii, reproducere a întâmpinării pârâtului!

  Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în vederea exercitării controlului judiciar de către instanţa ierarhic superioară, că motivarea hotărârii judecătoreşti trebuie să se realizeze  într-o manieră clară şi coerentă, ca o garanţie împotriva arbitrariului pentru părţile în proces, întrucât le furnizează dovada că solicitările şi mijloacele lor de apărare au fost serios examinate de judecător.…