ICCJ. Marja de apreciere a CSM în cazul transferurilor de la o instanță la alta


Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât, în cazul transferului de la judecătorie la tribunal, că vechimea în magistratură şi activitatea desfăşurată nu sunt suficiente pentru admiterea unei astfel de cereri, deoarece transferul la o altă instanţă trebuie să corespundă şi nevoilor sistemului judiciar, aspect de oportunitate ce intră în marja de apreciere a Consiliului Superior al Magistraturii. Așadar, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a funcţiona ca judecător la instanţa unde se solicită transferul este premisa de la care se porneşte în aprecierea cererii de către organul administrativ, dar nu este suficient pentru a transforma vocaţia pe care o are judecătorul într-un drept ce poate fi valorificat în orice condiţii.

(Decizia nr. 29 din data de 16 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca obiect contestarea Hotărârii Secției pentru judecători privind respingere cerere de transfer)