Tag: flora

  • Noi modificări la legislaţia privind ariile naturale protejate

    Executivul a completat, printr-o Ordonanţă, legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, îndeplinind astfel una dintre obligaţiile ce revine României ca stat membru UE. Astfel, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este desemnată drept autoritate naţională care urmează să aplice prevederile Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European…

  • Planul de management şi Regulamentul sitului Natura 2000 – proiect

    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi. Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un management adecvat pentru aria naturală protejată, pe baza recomandărilor din studii şi de a crea…