Planul de management şi Regulamentul sitului Natura 2000 – proiect


poiananarcise
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un management adecvat pentru aria naturală protejată, pe baza recomandărilor din studii şi de a crea condiţii pentru implementarea măsurilor concrete de conservare a habitatelor, a florei şi faunei specifice.

Implementarea acestui proiect va crea premise pentru o serie de măsuri ce vor duce la menţinerea si îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a habitatelor şi a speciilor de floră şi faună la standarde europene şi la creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa acestei arii naturale protejate.

De asemenea scopul sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a unor tipuri de habitate naturale prioritare şi a unor specii de interes comunitar, listate în Formularul Standard al sitului.