Tag: eroare

  • Elementele necesare erorii pentru a fi considerată cauză de neimputabilitate

    Legislaţia penală prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă a fost comisă în condiţiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Cauzele de neimputabilitate sunt prevăzute în art. 24-31 C. penal, iar acestea sunt: constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea şi cazul fortuit. În cele ce urmează ne vom…

  • Capcana viciilor ascunse

    Viaţa noastră este un lung şir de decizii. În fiecare zi luăm hotărâri; pe unele le exteriorizăm, pe altele nu. De asemenea, oricât de simplă ar fi viaţa noastră, pentru a supravieţui şi a convieţui trebuie să încheiem acte juridice civile. Zi de zi încheiem contracte prin care vindem, cumpărăm, schimbăm, donăm şi … lista…