Tag: contract de arendă

  • Conţinutul contractului de arendă!

    Contractul de arendă este documentul în baza căruia se face arendarea bunurilor agricole. Cel mai frecvent, contractul de arendă se încheie pentru terenurile agricole, inclusiv pășuni, livezi sau plantații viticole, dar poate fi încheiat și pentru animale, construcții sau utilaje agricole. Contractul de arendă este foarte important pentru că el stipulează exact înțelegerea dintre proprietar…

  • Contractul de arendă – reglementări

    Potrivit articolelor 1836 – 1850 din Codul Civil, publicat în Monitorul Oficial pot fi arendate orice bunuri agricole cum ar fi: a) terenurile cu destinaţie agricolă, din care fac parte: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările…