Tag: caiet de sarcini

  • A fost aprobat Caietul de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ

    Ordinul nr. 32/2021 prevede aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane. Caietul de sarcini – cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată de către consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează…

  • Noutăți privind contractele de gestiune a utilităților publice

    Având în vedere modificarea legii achizițiilor publice, se impunea ca legiuitorul să armonizeze aceste prevederi cu cele din legea serviciilor comunitare de utilități publice. Potrivit noutăților legislative, s-a stabilit ce clauze trebuie să cuprindă în mod obligatoriu un contract de gestiune a serviciilor publice, cine poate face gestiunea directă și care este durata pe care…

  • Atestarea produselor tradiţionale cunoaşte de ieri noi reglementări

    În Monitorul Oficial al României nr. 688/2013 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale. Actul stabileşte condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale. Direcţia generală industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înfiinţează şi administrează Registrul naţional al…