Tag: biblioteca

  • Statutul Academiei Române a suferit modificări!

    A fost modificat Statutul Academiei Române. În cadrul Academiei Române funcţionează Biblioteca Academiei Române – cu statut de bibliotecă naţională, instituţie cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. În structura ei, Biblioteca Academiei Române include o unitate centrală la Bucureşti, biblioteci filiale, situate în imobilele de la sediul filialelor Academiei Române, precum şi…

  • Proiect de HG privind recunoaşterea ANBPR ca fiind de utilitate publică

    Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică. Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31…