Proiect de HG privind recunoaşterea ANBPR ca fiind de utilitate publică


anbpr
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică.

Astfel, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România s-a adresat Secretariatului General al Guvernului în vederea recunoaşterii statutului de utilitate publică al asociaţiei.

În conformitate cu prevederile legale, Ministerul Culturii, în calitate de autoritate administrativă competentă, a examinat cererea ANBPR, constatând că cererea este însoţită de documentaţia prevăzută de alin (11) al art. 39 din O.G. nr. 26/2000 şi totodată, că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 38 din actul normativ menţionat.

Prin urmare a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică.