Tag: Autoritatea de Reformă Feroviară

  • Va fi înfiinţată Autoritatea de Reformă Feroviară!

    Camera Deputaţilor a aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. Conform proiectului de lege, atribuţiile ceferiştilor din cadrul Autorităţii de Reformă Feroviară sunt stabilirea şi implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către…

  • Autoritatea de Reformă Feroviară – o nouă structură aflată în subordinea Ministerului Transporturilor

    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 798/2016 prevede înfiinţarea unei noi structuri, Autoritatea de Reformă Feroviară , ce se va afla în subordinea Ministerului Transporturilor. Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F.), ca instituţie publică, cu personalitate juridică, va fi finanţată integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Atribuţiile principale…

  • Se înfiinţează Autoritatea de Reformă Feroviară! Care este scopul acesteia?

    O noutate legislativă în domeniul transportului feroviar o constituie înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. În acest sens la data de 15 septembrie Ministerul Transporturilor a propus, spre dezbatere publica, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. Se doreşte armonizarea legislaţiei europene cu cea naţională.