Tag: arhitect sef

  • Condiţii noi pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef!

    Lipsa de arhitecţi – şefi la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale creează impedimente majore în întocmirea documentaţiilor prevăzute de lege pentru elaborarea planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu iar ca soluţie a fost adoptată OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr.…

  • Noi reguli pentru informaţiile înscrise în certificatul de urbanism

    În Monitorul Oficial nr. 4/2020 a fost publicat Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009.