Tag: arest preventiv

 • Stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive în viziunea ÎCCJ

  Cel puțin la nivel teoretic este recunoscut faptul că statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare. Tot prin Constituție s-a prevăzut faptul că răspunderea statului nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Sunt cazuri în care o persoană este arestată preventiv în mod abuziv sau este achitată…

 • Cum se calculează termenul în cazul propunerii de prelungire a arestului preventiv?

  Este bine cunoscut faptul că multe texte din Codul de procedură penală au fost declarate neconstituționale, iar o parte au făcut obiectul unui recurs în intersul legii în scopul de a stabili modul în care trebuie interpretate și aplicate. Avalanșa de decizii de neconstituționalitate și de recursuri în intersul legii cu privire la acest cod…

 • Durata măsurii preventive, motiv de sesizare CCR!

  Durata măsurii preventive a arestului preventiv în cursul judecăţii în primă instanţă nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani. Aceste…

 • Măsura preventivă a arestului la domiciliu este contrară dispoziţiilor constituţionale?

  Potrivit Codului de procedură penală una dintre măsurile preventive este arestul la domiciliu. Această măsură se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre…

 • Durata arestării preventive, motiv de sesizare CCR!

  Măsura arestării preventive este o măsură foarte discutată mai ales sub aspectul termenului de dispunere a acesteia. Potrivit art. 239 C. procedură penală în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege…

 • Măsura arestului la domiciliu, motiv de sesizare a CCR

  Pare că șirul excepțiilor de neconstituționalitate cu privire la texte de lege din Codul de procedură penală, nu mai ia sfârșit. De data aceasta, motivul sesizării îl reprezintă textul de lege care prevede că judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată în fața căreia se află cauza poate dispune, prin încheiere, arestul la domiciliu…

 • Punerea în libertate a inculpatului minor

  Decizia Curţii Constituţionale nr. 156/2016, privind art. 399 alin. 3 lit.d) C. procedură penală, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 398/25.05.2016. Articolul invocat în excepţie face referire la dispoziţiile privind măsurile preventive, şi anume încetarea de drept a acestei măsuri. Excepţia supusă atenţiei Curţii Analizând dispoziţiile art. 399 alin. 3 lit.d) C.p.p care prevede…

 • Arestul la domiciliu declarat neconstituțional !

  Până în 2010 în România nu exista reglementată de legea penală instituția arestului la domiciliu. Prin Codul de procedură penală publicat în Monitorul Oficial 486 din 15 iulie 2010, legiuitorul român a prevăzut și această măsură preventivă alături de reținere, arest preventiv și control judiciar. Legiuitorul român a omis să precizeze în Codul de procedură…

 • Dreptul la vizite conjugale al persoanelor arestate preventiv, motiv de sesizare al CCR

  Există în toată lumea regula conform căreia drepturile omului sunt universale și egale pentru toți. Deși există numeroase tratate, legi, discursuri publice prin care se susține că aceste drepturi trebuie respectate fără să creeze discriminări, în viața de zi cu zi apar cazuri în care oameni aflați în situații identice sunt tratați diferit. Există situații…

 • Nesolicitarea prelungirii arestului preventiv cu mai puțin de 5 zile înainte de termen. Va fi inculpatul liber?

  Intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Penală a adus cu sine o serie de controverse. Multe prevederi ale sale au făcut obiectul sesizărilor la Curtea Constituțională care a fost chemată să se pronunțe asupra legalității unor articole. Caz practic O astfel de situație a apărut și la Tribunalul Suceava cu privire la un…