Completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică!


Ordinul nr. 1640/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică.

Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate pentru serviciile necesare implementării programelor naţionale de sănătate publică.

În baza acordurilor – cadru atribuite de unitatea de achiziţii publice centralizată, Ministerul Sănătăţii încheie şi derulează contracte subsecvente pentru achiziţionarea serviciilor necesare implementării programelor naţionale de sănătate publică.

Până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, serviciile care fac obiectul acestor proceduri se achiziţionează de unităţile de specialitate prin care se derulează programele naţionale de sănătate publică, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice.