Tag: 25 februarie

  • Termenul de depunere a formularului 306 este 25 februarie

    Formularul 306 reprezintă cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 6/2010). Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în…