Termenul de depunere a formularului 306 este 25 februarie


default36Formularul 306 reprezintă cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 6/2010).
Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din Normele Metodologice. Astfel, în sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală: – semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; – anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
Cererea se depune până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea.