Regulament privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii


Ordinul nr. 3643/2024 prevede aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii şi a riscurilor asociate acestora.

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Tipul de risc: epidemii – riscuri asociate:
a) epidemii ca urmare a inundaţiilor;
b) epidemii ca urmare a seismelor;
c) epidemii ca urmare a epizootiilor/zoonozelor.

Ministerul Sănătăţii este autoritatea responsabilă cu rol principal pentru managementul riscurilor generate de epidemii.

Până la activarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, problemele curente vor fi soluţionate de DSP şi, după caz, de către comitetele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, utilizând planul de analiză şi răspuns la risc epidemiologic de la nivel teritorial.

Răspunderea privind întocmirea planurilor de analiză şi răspuns la risc revine Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, directorilor executivi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi directorilor direcţiilor medicale din ministerele cu reţea sanitară proprie, aşa cum este prevăzut în actele normative în vigoare.