RIL admis. Moştenitorii titularului de cont decedat pot obține informații bancare cu anumite condiții!


Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea unor dispoziții din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Obiectul sesizării

În interpretarea art. 113 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, o instituţie bancară este ţinută să furnizeze informaţii protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct, către moştenitorii clientului defunct, de la data deschiderii contului bancar sau de la data deschiderii moştenirii clientului defunct?

Practica judiciară

Într-o primă orientare jurisprudenţială s-a apreciat că obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii referitoare la conturile deschise de către defunct există încă de la momentul deschiderii conturilor. Astfel, unele instanţe au apreciat ca fiind întemeiate cererile moştenitorilor de obligare a instituţiilor de credit la furnizarea informaţiilor referitoare la conturile defunctului încă de la data deschiderii lor.
În cea de-a doua orientare jurisprudenţială s-a apreciat că obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii referitoare la conturile deschise de către defunct există doar ulterior survenirii decesului.

RIL admis

Prin Decizia nr. 9/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 637/2024, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 113 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Moştenitorii titularului de cont decedat au dreptul să obţină furnizarea, de către instituţiile bancare, a informaţiilor protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioară decesului, numai în măsura în care justifică scopul pentru care le pretind.