Fugarii sunt obligați să-și plătească cheltuielile de aducere în țară!


În Monitorul Oficial nr. 518/2024 a fost publicată Legea nr. 173/2024 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Cheltuielile care revin statului român, în cazul în care persoana solicitată, persoana extrădată sau persoana extrădabilă, după caz, s-a sustras de la urmărirea penală sau de la judecată, vor fi avute în vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare, de către instanţa de executare, conform prevederilor Codului de procedură penală.

Pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de aducerea în ţară a persoanei solicitate, a persoanei extrădate sau extrădabile, după caz, care s-a sustras de la executarea pedepsei, autorităţile române au drept de regres, la instanţa civilă competentă. Această cauză se judecă cu celeritate şi este scutită de taxă de timbru.

Categoriile cheltuielilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Afacerilor Interne.