Se înființează Institutul de Cercetare pentru Artele Spectacolului în subordinea Academiei Române!


Hotărârea nr. 569/2024 prevede înfiinţarea Institutului de Cercetare pentru Artele Spectacolului în subordinea Academiei Române.

Se înfiinţează Institutul de Cercetare pentru Artele Spectacolului, denumit în continuare ICAS, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată integral din venituri proprii, în subordinea Academiei Române.

Domeniul de activitate al ICAS îl constituie cercetările în domeniile teatru şi artele spectacolului, educaţie şi pedagogie teatrală, management cultural, diplomaţie culturală, leadership cultural, arte vizuale.

Potrivit legislației, ICAS îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) realizează cercetări privind antropologia artelor spectacolului şi a artei actorului;
b) realizează cercetări privind relaţia artelor spectacolului cu societatea;
c) realizează cercetări privind dramaturgia românească, în context internaţional, prin organizarea de rezidenţe de creaţie, în colaborare cu universităţi, teatre şi institute de cercetare internaţionale;
d) realizează cercetări privind dramaturgia universală.

ICAS poate administra bunuri imobile, proprietate publică sau privată a statului, atribuite în administrare, concesiune sau chirie în condiţiile legii.