Atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică


Hotărârea nr. 30/2024 prevede modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii pot solicita obţinerea atestatului de liberă practică cu competenţă în specialitatea psihopedagogie specială în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treapta de specializare specialist sau principal, astfel:
a) în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum 1 an în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;
b) în treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013;
c) în treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom, numai după prezentarea dovezii legale privind experienţa de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 14 mai 2013.

Deţinătorul atestatului de liberă practică în specialitatea consiliere psihologică – analiză comportamentală aplicată va purta denumirea de analist comportamental.