Tag: atestare profesionala

  • Atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

    Hotărârea nr. 30/2024 prevede modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică.

  • Competenţele profesionale ale psihologilor!

    În acord cu literatura de specialitate în domeniu, competenţele profesionale pot fi definite în două sensuri, de atribuţii sau activităţi care revin unei persoane ca urmare a unui rol sau statut sau de sumă a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient rolul. În Monitorul Oficial nr. 173/2019…