ANCOM. Viteza medie de download pentru internetul fix și mobil a crescut pe parcursul anului 2023


Conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate în cadrul platformei Netograf, în anul 2023 utilizatorii din România au înregistrat o viteză medie de download de 587 Mbps pentru internetul fix prin cablu, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu anul anterior și o viteză medie de upload de 548 Mbps, în creștere cu 20% față de anul 2022.

Se remarcă și o creștere semnificativă a vitezelor medii de transfer în rețelele fixe prin WiFi, de la 135 Mbps în anul 2022 la 156 Mbps în anul 2023 pentru download și de la 111 Mbps la 126 Mbps pentru upload.

De asemenea, în ceea ce privește internetul mobil, s-a înregistrat o viteză medie de download de 39 Mbps, ușor îmbunătățită față de anul anterior și o viteză medie de upload de 12 Mbps.