Metodologie privind mobilitatea academică a studenţilor!


Ordinul nr. 4264/2024 aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor.

Mobilitatea academică a studenţilor reprezintă dreptul studenţilor şi studenţilor – doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate.

Potrivit legislației, mobilitatea academică a studenţilor poate fi internă sau internaţională şi, după caz, definitivă sau temporară.

Mobilitatea academică se realizează în locurile şi la instituţiile partenere în care îşi desfăşoară activitatea studenţii înmatriculaţi la programul de studii din instituţia de învăţământ superior primitoare.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice interne şi internaţionale se realizează de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care dovedeşte parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

La solicitarea studentului, instituţia de învăţământ superior de provenienţă poate încheia acorduri de mobilitate cu altă instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate pentru a facilita mobilitatea studentului, în cazul în care nu există la momentul respectiv un acord interinstituţional între cele două instituţii.